Iedere maand is er een thematententoonstelling.

Voor de maand januari 2015 en februari 2015 is dat parochiaal leven in Miskom in woord en beeld.

De maand maart 2015 zal Sint-Jozef in de kijker plaatsen.

Sint-Jozef is de patroon van de Kerk, van de maagden, van het huisgezin, van de stervenden, van de kuisheid, de timmerlui, de begrafenisondernemers, de opvoeders, de uitgestotenen, de jeugd, reizigers en de beschermheilige van België.

Tijdens de maand april 2015 hebben wij extra aandacht voor de communies. Eerste communie, plechtige geloofsbelijdenis en vormsel.

Mei 2015 staan bedevaarten en processies centraal.

Juni 2015 laten we jullie kennismaken met het kerkgebouw Sint-Germanus Miskom en de pastoors van en te Miskom.   

Juli 2015 tonen we onze ruime schat aan oude kerk en gebedenboeken.

Augustus 2015 laten we jullie kennismaken met duizenden ( ongeveer 6 à 7000 ) prentjes van Onze Lieve Vrouw

September 2015 tonen we al onze lithaniën en novenen. 

Oktober 2015 staat in 't teken van de missies.

November 2015 : info rond doodsprentjes - verzameling doodsprentjes en doodsbrieven -

December 2015: Heilige Wivina en oude teruggevonden kerk en parochie documenten

Januari 2016 : Kerstkaarten en nieuwjaarsbrieven met religieus motief

Februari 2016 : Doopsel - doopsels vroeger en nu - dopen met de doopspuit - het verhaal over de répit doopsels enz. 

Maart 2016 : Aflaten 

April 2016 : Christelijke rituelen in en buiten de kerk.

Zondag 24 april 2016  " ERFGOEDDAG " zijn we open van 13 tot 19 uur met een speciale tentoonstelling rond oude en hedendaagse rituelen bij dood en begrafenis.

Mei 2016 : De verschillende verschijningsplaatsen van Onze Lieve Vrouw: de bekende, de minder of onbekende

Juni 2016: Het Heilig Hart van Jezus

JULI 2016: Volksheiligen van het Paterke van Hasselt, priester Poppe naar Agnes Francisca Clara Jung, Leonie Van den Dijck ( Nieke ), Rosalie Put, Hermanneke Wijns, Zuster Maria van Jezus Deluil-Martiny, trientje Vingerhoedt het Heilig Trientje van Stabroek, Zuster Rumolda het Heilig Nonneke van Herentals, Dora Visser, Reinhard Tanghe, Louise Lateau, Maria van Woluwe of Maria Dolorosa van Brabant of Lenneke Mare enz. We staan ook even stil bij de liturgische opwaardering van Maria Magdalena feestdag 22 juli.

AUGUSTUS 2016: Sterke vrouwen in de Katholieke Kerk. Catharina van Sienna, Hildegard van Bingen, Jeanne d' Arc, Theresa van Avilla, Moeder Teresa enz.

SEPTEMBER 2016 : Theresa van Liseux, Franciscus van Assisi, heiligverklaring Moeder Teresa.

OKTOBER 2016: De engelbewaarders en de rozenkrans

NOVEMBER 2016: Fototentoonstelling " Herinner u de namen " van inwoners van onze parochie uit een ver verleden tot heden...

DECEMBER 2016 : KERST en NIEUWJAAR

JANUARI 2017: Wijwatervaatjes - onze eigen verzamelig aangevuld met de meer dan 100 wijwatervaatjes geschonken door " Onzen Heertje " -  waaronder vele pareltjes.

FEBRUARI 2017: Volksdevotie in woord en beeld

MAART 2017: Sint-Jozef en Dominicus Savio

April 2017: Eerste communie, plechtige geloofsbelijdenis en vormsel. Aan de hand van veel foto's, communieprentjes vanaf 1880, oude communiegeschenken, communieboeken, communiekaarsen, rozenkransen voor de Eerste Communie, kledij, kostbare gedachtenissen vanaf 1866, naamlijsten van communiecanten, catechese materiaal, feestmenu's en onderrichtingen van het bisdom trachten we een volledig beeld te geven van de communiebeleving vroeger en nu.  

Mei 2017: Niet door Rome erkende Maria bedevaartsoorden : San Damiano Medugorje - Garabandal - - -Monchiari

Juni 2017: Oude documenten van de Sint-Germanuskerk Miskom en Sint-Germanus van Parijs , patroonheilige van de kerk , alsook Sint-Antonius van Padua

Juli 2017: Speciale aandacht voor Pater Pio op zondag 16 juli 2017 - Genees en beschermheiligen

Augustus 2017 : Speciale aandacht Sint-Rochus - Genees en beschermheiligen

September 2017: Het vagevuur - - de Heilige Hildegard van Bingen

Oktober 2017: Armenzorg & Heilige Engelbewaarder

November 2017 : Miskomse gesneuvelden van de beide wereldoorlogen - Kerk en de beide wereldoorlogen

December 2017 : Heilige Wivina - Broederschappen

Januari 2018: Heilige Wivina en broederschappen

Februari 2018 : Doopsel en kerkgang

Maart 2018: Sint-Jozef - cathecismussen

April 2018: Bedevaarten en processies

                  ZONDAG 22/04/2018 : ERFGOEDDAG : THEMA : KIEZEN

Mei 2018: Ijsheiligen - Kruisdagen - Heilige Rita - Sint Germanus van Parijs

Juni 2018 : Patroonheiligen van de jeugd : bekenden en minder bekenden.

Juli 2018 : Heilige Pater PIO

Augustus 2018 : Sint-Rochus en de Sint-Rochuskapel op de Vroente in Miskom

September 2018: Lithanieën en novenen

Oktober 2018 : Paternosters, bidsnoeren, rozenkransen...

November 2018 : " Miskomse helden van het vaderland "

December 2018 en Januari 2019 : Foto's uit Miskom 

Februari 2019 : Geboorte,Doopsel ( doopsels vroeger en nu - doopkledij - doopsymbooltjes - doopkaartjes - de doopspuit - het verhaal over de " repit doopsels ) , Kerkgang 

Maart 2019 : Heiligen bekommerd om armoede, hetzij door hun leven van armoedebeleving hetzij door hun totale inzet voor de armen. De heiligen : Antonius van Padua, Sint-Vincentius a Paulo, Lazarus, Benedictus Labré, Moeder Teresa, Jeanne Jugan enz. )  

APRIL 2019 : oude kerk en gebedenboeken -  aparte gebedenboeken voor kinderen - jonge meisjes - jonge jongens - landbouwers - soldaten - ouderen - vrome huisvrouwen - studerende jeugd - gebedenboeken geschonken als verlovingscadeau - enzoverder. Verder hebben we op Paaszondag 21 april ook aandacht voor de glasramen in de kerk, alsook strokunst en dit in het teken van " hoe maakt u het ? "

 MEI 2019 : Grote Mariale tentoonstelling : honderden beelden, duizenden prentjes, iconen, wijwaterflesjes en wijwatervaatjes, besloten hofkens, honderden boeken, postzegels, nieuwjaarsbrieven, houtenmuurkappeltjes met info, bedevaartvaantjes, tegels, grotten, medailles, bedevaartsouvenirs......

 

 

 

oktober 2016: rozenkransen
oktober 2018 : paternosters, bidsnoeren, rozenkransen....

november 2016 : herinner u de namen - fototentoonstelling

december 2016 : kerst en nieuwjaar

januari 2017 : wijwatervaatjes

april 2017 : communie

april 2017 : communie

juli 2017 : bescherm - en geneesheiligen

zondag 16 juli 2017 : Pater Pio dag

zondag 17 september 2017 : feest Heilige Hildegard van Bingen

november 2017 : Miskomse oorlogsslachtoffers van WO I & II

december 2017 : Heilige Wivina

december 2017 : Broederschappen

juli 2018 : Pater Pio

juli 2018 : Pater Pio

augustus 2018 : Sint-Rochus

augustus 2018 : Sint- Rochuskapel Miskom

april 2019 : kerk en gebedenboeken

april 2019 : kerk en gebedenboeken

april 2019 : kerk en gebedenboeken

mei 2019 : grote Mariale tentoonstelling