Open kerken dagen 06 & 07 juni 2015

EXTRA ACTIVITEITEN

Nieuwjaarsdag 01/01/2015 is er om 10.30 uur de jaarlijkse federatiemis in onze parochiekerk. Na de viering is er een gezellige nieuwjaarsbabbel met receptie.

In de weekmis van woensdag 18/03/2015 om 18 uur hebben we aandacht voor het feest van Sint-Jozef op donderdag 19/03/2015. Tijdens deze viering zullen er lelies gezegend worden welke men mee naar huis kan nemen. Gelieve deze wel op voorhand te bestellen ten laatste op zondag 15/03/2015. Donderdag 19/03/2015 kan men ook nog de lelies afhalen.

Dinsdag 24 maart 2015 nemen we deel aan de nacht van de geschiedenis. We werken rond " de Velpe " en volksdevotie en landbouw. Het museum zal extra open zijn van 19.30 uur tot 21.30 uur.

Zaterdag 06 juni en zondag 07 juni 2015 nemen we deel aan open kerken dagen  Het museum zal dan open zijn op zaterdag van 13 tot 16 uur en zondag van 13 tot 18 uur. Tijdens deze open kerkendagen hebben we aandacht voor de geschiedenis van de kerk, vanaf de eerste gegevens rond 1292. Ook het betwiste dossier gestart in 1969 en lopende tot 1972 waar men de kerk wilde afbreken en slopen en vervangen door een kleine zaalkerk zal aanwezig zijn. Gelukkig hebben de diensten van monumenten zich hiertegen heftig verzet zodat ondertussen de kerk behouden is gebleven en zelfs een beschermd monument geworden is in 2001.

Ook zullen we een historiek geven van de pastoors welke benoemd waren in onze parochie en ook diegenen die in Miskom geboren werden en pastoor geworden zijn elders.

Kom op zondag 07 juni ook genieten en proeven in onze biertuin van heerlijke bieren.

Zaterdag 06 juni mochten we 14 bezoekers verwelkomen en zondag  07 juni ontvingen we 78 bezoekers.

Woensdag 07 oktober 2015 om 17 uur in de Sint-Germanuskerk Miskom Rozenkrans t.g.v.naamfeest Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans

Zondag 24 april 2016 van 13 tot 19 uur - ERFGOEDDAG " oude en nieuwe rituelen rond dood en begrafenis " 

Onze parochiekerk Sint-Germanus en het Museum voor Volksdevotie nemen ook deel aan de OPEN  KERKENDAGEN 2016 - Het thema dit jaar staat in het teken van klanken en stilte.

Zaterdag 04 juni zijn we open van 18 tot 21 uur.

Zondag 05 juni zijn we open van 13 tot 19 uur.

Vermits dit week end ook het laatste week end is van de week van de begraafplaatsen, staan we ook stil bij de herwaardering van onze platte landskerkhoven. Hoe kunnen we onze kerkhoven omvormen tot kerktuinen, is er in onze gemeente naast een urnenveld, een strooiweide, een columbarium, de klassieke begraving ook nood aan een " sterretjesweide "? Hoe zien de concrete plannen er voor Miskom uit? Kan een urnenkerk een toekomstige herbestemming zijn voor een van onze parochiekerken? 

Zondag 20 november 2016 herdenken wij de deportatie van 94 mannen van Kersbeek - Miskom ( 45 Kersbeek en 49 Miskom ) naar Duitsland op 21 november 1916. Het museum zal open zijn van 13 tot 19 uur. De deportatielijsten en alle info kan ter plaatse geraadpleegd worden

Zondag 20 november 2016 om 15 uur gaan we het erepleintje voor Georgius Kemerlinckx op het kerkhof van Miskom inhuldigen. 

Donderdag 15 december 2016 om 17.30 uur tijdens het gebedsmoment is er aandacht voor de H.Wivina en ook op zondag 18 december de dag na haar naamfest is er tussen 13 en 18 uur de mogelijkheid om de Heilige Wivina te vereren en het lidmaatschap aan het broederschap te hernieuwen. 

Zondag 19 maart 2017 vieren we Sint-Jozef 

Zondag 23 april 2017 communies door de jaren heen, met veel foto's, communieprentjes, menukaarten, communiegeschenken en communiekledij.

Maandag 22 mei 2017 om 19 uur: Lezing " de Hemelse symboliek van Mariakruiden en waar die vandaan komt ". Deze lezing wordt gegeven door Nathalie Hermans, herboriste, natuurvoedingsadviseur en kruidengids in de kruidentuin van de Abdij van Herckenrode.

Na de lezing wandelen we door de velden naar de tuin van Nicole Beelen waar Nathalie onze gids zal zijn bij de diverse kruiden. 

DEZE  ACTIVITEIT IS AFGELAST

Zaterdag  03 juni 2017 van 18 tot 21 uur  en zondag 04 juni 2017 van 13 tot 18 uur nemen we deel aan OPEN  KERKENDAGEN.

 Donderdag 02/11/2017 om 10 uur is er in de kerk een Allerzielenviering.

Zondag 03 juni 2018 : OPEN  KERKENDAG

Wij nemen deel en zijn open van 13 tot 19 uur. We zullen via een tentoonstelling aandacht hebben voor de geschiedenis van de kerk ( gegevens vanaf 1292 ) en de parochie ( gegevens vanaf 1139 ) . Verder is er ook aandacht voor het RAAP rapport over de Kalenberg site naar aanleiding van de archeologische vondsten uit de vroege bronstijd ( 2 of 3 scheermessen )

Zondag 02 juni 2019 : OPEN  KERKENDAG

Wij zijn open van 13 tot 18 uur. Er zijn twee tentoonstellingen in de Sint-Germanuskerk :enerzijds de grote mariale tentoonstelling van mei blijft ook nog doorlopen in juni 2019 en anderzijds de tentoonstelling rond emoties zoals de blije emoties rond geboorte en doopsel, de communies, het huwelijk en de droevige rond ziekte met de ziekenzalving en het overlijden.

Vrijdag 16 en zondag 18 juni vieren we Sint-Rochus in de Sint-Germanuskerk van Miskom, tijdens de Sint-Rochusdagen en dit omwille van de slechte staat waarin de kapel zich momenteel bevind.

 

 zie ook facebook Omer Heusdens

 

 

 

 

Meimaand = Mariamaand

JAARLIJKSE  KAPELLETJESTOCHT  KERSBEEK-MISKOM

Sedert jaren komen we gedurende de maand mei samen aan verschillende kapelletjes in beide parochies om er te bidden en te bezinnen rond Maria, onze Hemelse Moeder.

Eerst was de organisatie in handen van de Landelijke Gilde, vervolgens KVLV en nu is het Museum voor Volksdevotie de organisator.

Het programma

Vrijdag 28 april 2017 - om 20 uur - Windmolenstraat - 10 personen aanwezig ( 3 personen Kersbeek en 7 personen Miskom )

Vrijdag 5 mei 2017 - om 20 uur - Slagveldweg - 16 personen ( 2 personen Kersbeek en 14 personen Miskom )

Vrijdag 12 mei 2017 - om 20 uur -Nieuwstraat - 19 personen ( 6 personen Kersbeek en 13 personen Miskom )

Vrijdag 19 mei 2017 - om 20 uur - Miskom-Dorp 20 personen ( 2 personen Kersbeek en 18 personen Miskom

Maandag 22 mei 2017 - om 19 uur - Museum voor Volksdevotie - wegens familiale redenen afgelast

Woensdag 24 mei 2017 - om 20 uur - Terbeck - 37 personen ( 20 personen uit Miskom, 6 uit Kersbeek, 8 uit Waanrode en 3 uit Hoeleden )

Vrijdag 04 mei 2018 : de jaarlijkse kapelletjestocht is van start gegaan. Om 19.30 uur verzamelden wij met ongeveer 20 personen aan de Kapel van de Roos in Terbeck. Priester Jan ging ons voor in een eucharistieviering in openlucht onder een stralende hemel.  

Vrijdag 11 mei 2018 - om 19.30 uur verzamelden 14 personen rond de mooie Mariakapel in een prachtige omgeving om Maria te eren met gebed en bezinning

Vrijdag 18 mei 2018 - om 19.30 uur waren we met 27 personen om te bidden met en tot Maria aan de kapel in Nieuwstraat.

Vrijdag 25 mei 2018 - om 19.30 uur waren we met 15 personen om te bidden met en tot Maria aan de kapel in de Windmolenstraat.

Donderdag 31 mei 2018 om 19.30 uur waren we 14 personen op deze dubbele feestdag ( Sacramentsdag en Onze Lieve Vrouw Bezoeking ) aan het boomkapelletje in Miskom-Dorp om de kapelletjestocht 2018 af te sluiten

Woensdag 30 april 2019 : opening van de kapelletjestocht met een grote Maria tentoonstelling in het Museum om 19.30 uur.

Vrijdag 3 mei 2019 : verzamelen we om 19.30 uur aan het Onze Lieve Vrouw van Lourdes kapel in de Windmolenstraat.  

Vrijdag 10 mei 2019 : om 19.30 uren verzamelen we aan de kapel van de Slagveldweg.

Vrijdag 17 mei 2019 : zijn we om 19.30 uur aan de kapel in de Nieuwstraat

Vrijdag 24 mei 2019 : om 19.30 uur komen we samen aan het boomkapelletje in Miskom-Dorp

Woensdag 29 mei 2019 sluiten we om 19.30 uur de kapelletjtestocht 2019 af met een eucharistieviering aan de kapel in Terbeck.

12 mei 2017 : kapelletje Nieuwstraat

Vrijdag 04 mei 2018 Kapel van de Roos Terbeck

Vrijdag 11 mei 2018 : de Mariakapel in de Slagveldweg

vrijdag 18 mei 2018 : de Mariakapel in de Nieuwstraat.

donderdag 31 mei 2018 - boomkapelletje Miskom-Dorp

10/05/2019 : kapel Slagveldweg

02 juni 2019 open kerken dag : thema emoties

02 juni 2019 open kerken dag : thema emoties