MUSEUM voor VOLKSDEVOTIE

 

01 mei 2021 : Opening van de tentoonstelling rond Maria, onze Hemelse Moeder.

05, 12 , 19 en 26 mei 2021 om 19u30 gebedsmomenten bij en rond Maria. 

Op woendag 19 mei 2021 hebben we aandacht voor het naamfeest van de heilige Rita ( feestdag 22 mei )

Op woensdag 26 mei 2021 vieren we het naamfeest van onze patroonheilige Sint-Germanus van Parijs ( 28 mei ) 

Maandag 5 juli is het naamfeest van MARIA   LAETITIA  ( de zeven vreugden van Maria  )

Zondag 15 augustus 2021 : Onze lieve Vrouw ten Hemelopneming

                                        Naamfeest Sint-Rochus ( 16 augustus )

Maandag 27 september : feestdag Vincentius a Paulo

Woensdag 29 september : feestdag van de Aartsengelen

Vrijdag 01 oktober : feestdag van Theresia van Lisieux

Zaterdag 02 oktober : feestdag van de Engelbewaarder(s)

Maandag 04 oktober : feestdag van Franciscus van Assisi

Woensdag 06 oktober : feestdag van Isidoor de Loor ofwel Broeder Isidoor

Donderdag  07 oktober : feestdag Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans

vrijdag 15 oktober feestdag van Teresa van Avila

 

                         

Anthoons kapelletje met Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel op het kerkhof van Miskom

15/08/2021 : avondopening voor feest Sint-Rochus